• Screen-Shot
  • Screen-Shot

Screen Shot by Chethan Nadiger | ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್

Screen Shot by Chethan Nadiger | ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್

A Book on Indian cinema world, recording unknown and unheard facts and stories of filmdom written by cine journalist Chethan Nadiger and published by Sneha Book House, Bangalore.

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಪುಸ್ತಕ, ಅಜ್ಞಾತ ಮತ್ತು ಕೇಳದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಚೇತನ್ ನಾಡಿಗೇರ್ ಬರೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ನೇಹ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು

Original price was: ₹225.00.Current price is: ₹202.50.

Quantity
Wishlist

In Stock

Guaranteed Delivery

Swift Shipping

Screen Shot by Chethan Nadiger | ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್

A Book on Indian cinema world, recording unknown and unheard facts and stories of filmdom written by cine journalist Chethan Nadiger and published by Sneha Book House, Bangalore.

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಪುಸ್ತಕ, ಅಜ್ಞಾತ ಮತ್ತು ಕೇಳದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಚೇತನ್ ನಾಡಿಗೇರ್ ಬರೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ನೇಹ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Screen Shot by Chethan Nadiger | ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Recently Viewed These Products!

You haven't viewed any products yet! Explore our Book Store now.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Screen Shot by Chethan Nadiger | ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top