• Pranesh-Payana
  • Pranesh-Payana

Pranesh Payana | ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಯಣ

Pranesh Payana | ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಯಣ by Gangavathi Pranesh.

Many theories exist about what humour is and what social function it serves. The prevailing types of theories attempting to account for the existence of humour include psychological theories, the vast majority of which consider humour-induced behaviour to be very healthy; spiritual theories, which may, for instance, consider humour to be a “gift from God”; and theories which consider humour to be an unexplainable mystery, very much like a mystical experience. ಹಾಸ್ಯ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಸ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಹಾಸ್ಯ-ಪ್ರೇರಿತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ; ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಾಸ್ಯವನ್ನು “ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು; ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗದ ರಹಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವದಂತೆ.

 

Original price was: ₹150.00.Current price is: ₹135.00.

Quantity
Wishlist

In Stock

Guaranteed Delivery

Swift Shipping

Pranesh Payana | ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಯಣ by Gangavathi Pranesh.

People of all ages and cultures respond to humour. Most people are able to experience humour—be amused, smile or laugh at something funny (such as a pun or joke)—and thus are considered to have a sense of humour. The hypothetical person lacking a sense of humour would likely find the behaviour inducing it to be inexplicable, strange, or even irrational. Though ultimately decided by personal taste, the extent to which a person finds something humorous depends on a host of variables, including geographical location, culture, maturity, level of education, intelligence and context.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pranesh Payana | ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಯಣ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Recently Viewed These Products!

You haven't viewed any products yet! Explore our Book Store now.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pranesh Payana | ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಯಣ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top